Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Essling

Essling – naddunajska wieś, która razem z pobliskim Aspern przeszła do historii za sprawą dwudniowej batalii wojsk napoleońskich z Austriakami 21-22.05.1809.

Pole bitwy tworzyło trójkąt o boku ok. 3 km, którego wierzchołki wyznaczały obie wioski - Aspern od zachodu, Essling od wschodu - oraz od południa zakole Dunaju,w którym Francuzi zbudowali most łączący lewy brzeg z wyspą Lobau. Lewym skrzydłem francuskim, atakującym Aspern dowodził marsz.Massena, prawym uderzającym na Essling marsz. Lannes.

Tak jak symbolem walk o Aspern, był kościół św.Marcina, tak w Essling był nim 3-piętrowy budynek spichlerza (Schuttkasten). Jednakże,w odróżnieniu od Aspern, które wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk i ostatecznie zostało zajęte przez Austriaków, Essling obsadzone przez żołnierzy gen.Boudeta, pomimo ponawianych zaciekłych ataków IV i V kolumny dowodzonych przez feldm. Rosenberga do końca bitwy pozostało w rękach francuskich, stanowiąc ostatecznie osłonę odwrotu na wyspę Lobau (być może dlatego w historiografii niemieckojęzycznej i anglosaskiej starcie to występuję pod nazwą bitwy pod Aspern, gdy tymczasem historycy francuscy piszą o bitwie pod Essling).W dowód uznania za postawę na polu bitwy, a zwłaszcza dowodzenie strażą tylną  Napoleon obdarzył marszałka Massenę tytułem księcia Essling.

Do naszych czasów w Essling (obecnie dzielnicy lewobrzeżnego Wiednia) zachował się szczęśliwie,w niezmienionym kształcie, wspomniany spichlerz, mieszczący niewielkie muzeum z pamiątkami z tamtego okresu (w drzwiach wejściowych warto zwrócić uwagę na otwory po kulach karabinowych).

Wśród eksponatów znajdziemy m.in.wykopane elementy uzbrojenia, mundur francuski, litografie przedstawiające epizody bitwy oraz list przywódcy powstania tyrolskiego Andreasa Hofera.

  • 3
  • 4
  • 5

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://pulk12.pl/images/stories/stories/pnapoleon/austria/essling/4

Prawdziwą „perełką” spichlerza jest diorama bitwy, o powierzchni 13m2, z figurkami 8.546 żołnierzy znakomicie przedstawiająca walki toczne w obu wioskach.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://pulk12.pl/images/pnapoleon/austria/essling/5

  • 11
  • 12

  • 13
  • 14

Godziny otwarcia są identyczne jak w przypadku muzeum w Aspern: 01.04. – 31.10. w niedzielę w godz.10-12 (wstęp wolny); Dojazd ze stacji metra U1 Kagran autobusem linii 26A (tym samym, którym dojeżdżamy do Aspern) wysiadamy na przystanku Essling Schule przy Esslinger Hauptstrasse (przy niewielkim parczku z placem zabaw i oczkiem wodnym) i kierując się na północ docieramy po 5 min.do spichlerza na  Simonsgasse (równoległa do Hauptstrasse).

Uwaga! Na odwiedzenie obu muzeów mamy tylko 2 godziny, stąd warto przybyć do kaplicy w Aspern z biciem dzwonów o godz.10.00; następnie ponownie wsiąść w autobus 26A (uprzednio sprawdzając godzinę odjazdu)  i pojechać kilka przystanków dalej do Essling.
© mail: admin na pulk12.pl