Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Josefov

W roku 1780, na rozkaz cesarza Józefa II,  położono kamienie węgielne pod budowę w północnych Czechach 2 twierdz mających razem z Ołomuńcem i  Hradec Kralove stanowić nową linię obrony przeciwko zaborczym Prusom Fryderyka Wielkiego, które 40 lat wcześniej oderwały od Austrii Śląsk.

U ujścia Metuji do Łaby powstała twierdza Ples, ku czci cesarza przemianowana póżniej na Josefov (Josefstadt); analogicznie na cześć Marii Teresy drugi obiekt otrzymał nazwę Terezin (Theresienstadt). Zrządzeniem losu,ich historia była bardzo podobna: nigdy nie były oblegane (w 1866 zdążające pod Sadowę wojska pruskie minęły Josefov poza zasięgiem austriackich dział), służyły natomiast jako miasta garnizonowe, lazarety, więzienia i obozy jenieckie (Terezin w latach II wojny światowej służył m.in.jako obóz koncetracyjny dla czeskich Żydów), obie też przetrwały do naszych czasów w dość dobrym stanie.

 


Umocnienia Josefova ukończono po 7 latach; w latach 1805-1811 na głównym placu twierdzy, powstał,utrzymany w stylu empire, kościół garnizonowy, o czym zaświadcza  napis nad drzwiami wejściowymi FII MDCCCV. Być może,jego budowie przyglądał się gen. Mack, więziony tutaj w latach 1805-1808 - za kapitulację pod Ulm zdegradowany i skazany na śmierć,wyrok wkrótce zmieniono na 20 lat więzienia, po 2 latach został zwolniony, a w końcu zrehabilitowany (niektóre źródła jako miejsce odosobnienia podają Terezin).W 1863 przetrzymywano tutaj dyktatora powstania styczniowego gen.Mariana Langiewicza. 
Po 100 latach, w 1888 Josefov stracił status twierdzy,choć nadal pozostawał silnym garnizonem;część obiektów zburzono pozyskując cegły do rozbudowy miasta.Podczas ostatniej wojny stacjonowały tu wojska niemieckie, a po interwencji w 1968 wojska radzieckie.

  • IMG_9459
  • IMG_9461
  • IMG_9465

W 1948 został przyłączony do pobliskiego Jaromierza, obecnie część z  jego obiektów zamieszkiwana jest przez czeskich Romów.
Równolegle z  twierdzą powstał poza jej murami cmentarz wojskowy, na którym chowano oficerów i żołnierzy tamtejszego garnizonu – do czasów obecnych przetrwało kilkanaście nagrobków, w tym kwatery komendantów twierdzy z końca XVIIIw. i  pierwszej poł. XIX wieku.Tuż za nimi,znajduje się obelisk przypominający o 7 tys. jeńców francuskich, którzy trafili do niewoli  w czasie Bitwy Narodów (ilu spośród nich było Polakami, a może nawet żołnierzami 12ppXW?) i w latach 1813-14 byli internowani w Josefovie – jak głosi napis umieszczony na tablicy, 1148 spośród nich spoczęło na zawsze na tutejszej nekropolii. Nie brak również grobów
z wojny prusko-austriackiej 1866.Oddzielną część cmentarza stanowią kwatery jeńców z  I wojny św. (Ukraińców,Rosjan, Serbów i Włochów), nad którymi góruje 9-metrowy pomnik wystawiony w 1916 za zgodą władz austriackich ze składek jenieckich. Nieco na uboczu,pośród chaszczy natkniemy się na polski akcent – grób, zmarłego w 1917 roku Jendrzycha Bileckiego (przed kilku laty, na tablicy nagrobnej była jeszcze jego fotografia).
Twierdza i przylegający do niej cmentarz wywierają na zwiedzającym duże wrażenie; niektóre fragmenty umocnień zostały odrestaurowane i udostępnione do zwiedzania , w tym fragment podziemnych chodników,których łączna długość sięgała 45km!; corocznie odbywają się tutaj imprezy rekonstuktorskie z różnych epok - swoją siedzibę ma tutaj oddział artylerii austriackiej występujący w mundurach z epoki napoleońskiej i wojny 1866 roku; mieści się tu również prywatne muzeum wojskowe.


  • IMG_9466
  • IMG_9471
  • IMG_9509

Jaromer (Jaromierz) odległy jest ok.20km od polskiej granicy w Kudowie Zdroju i leży na głównej trasie wiodącej do Hradec Kralove i Pragi; do twierdzy skręcamy na trzecim rondzie w lewo, kierując się drogowskazami PEVNOST  JOSEFOV, mijamy tory kolejowe i obie rzeki; podjeżdżając do góry, trafiamy na główny plac twierdzy ,na którym znajduje się  kościół;skręcamy w prawo i po ok.200m mijamy z lewej pomnik Józefa II a zaraz po prawej znajduje się niewielkie muzeum i wejście do podziemi. Do cmentarza jedziemy dalej tą samą,wyboistą ulicą ok.2km – odnajdziemy go na wzgórzu ,po prawej stronie, za ostatnimi zabudowaniami miasteczka.

  • IMG_9494
  • IMG_9496
  • IMG_9507

Napisz co myślisz:
© mail: admin na pulk12.pl