Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Kulm

26-27.08.1813 Napoleon gromi Armię Czeską pod Dreznem. Odwrót Sprzymierzonym ma odciąć stojący w okolicach Pirny I Korpus gen.Vandamme`a; generał działa jednak zbyt opieszale i przeciwnik wymyka się, uchodząc na południe, w kierunku Teplic i Usti nad Labem. Cesarz nakazuje pościg , jednocześnie posyłając jako wsparcie korpusy Saint-Cyra i Marmonta.

 

Francuzi dochodzą wroga już nocą 28/29.08.1813. Pole bitwy przebiega u podnóża zalesionych, wschodnich stoków Gór Kruszcowych; od rana 29.08. francuskie kolumny podążające z północy napierają na połączone siły rosyjsko-austriackie dowodzone przez gen.Ostermanna-Tołstoja; do końca dnia zdobywają wieś Kulm (Chlumec), jednakże przeciwnika nie udaje się rozbić. Zapadające ciemności przerywają walkę; w nocy dowodzenie nad siłami Sprzymierzonych obejmuje gen.Barclay de Tolly, zastępując rannego Ostermann-Tołstoja, wykrwawione jednostki zostają zluzowane przez świeże oddziały; tymczasem Vandamme wygląda posiłków. 30.08. bój rozgorzał na nowo.

Około południa na tyłach wojsk francuskich pojawiają się nowe oddziały – nie są to jednak spodziewane korpusy WA, lecz pruscy żołnierze gen.Kleista – Prusacy wycofując się przed Francuzami, przeszli przez Góry Kruszcowe niestrzeżonym wąwozem i wyszli nieoczekiwanie na tyły Vandamme`a. Okrążeni Francuzi porzucili tabory i artylerię, próbując przebić się w kierunku korpusu Saint-Cyra – udaje się to części kawalerii, w tym Pułkowi Legii Nadwiślańskiej; większość piechoty, w tym Vandamme, oraz 4 innych generałów dostaje się do niewoli, niedobitki uchodzą w okoliczne lasy – korpus ulega zagładzie.

Gen.Vandamme doznając tej klęski traci szansę na buławę marszałkowską; kilka dni później Ney zostaje pobity pod Dennewitz; wcześniej – 27.08. Blucher zwycięża Macdonalda nad Kaczawą - zwycięstwo pod Dreznem zostaje zaprzepaszczone.

Dziś o tych wydarzeniach przypominają liczne pomniki i mogiły w Prestanovie, Chlumcu (Kulm) i Varvażovie; pole bitwy rozciąga się pomiędzy łagodnymi stokami Rudaw (Góry Kruszcowe) a autostradą nr 8 zdążającą w kierunku pobliskiej granicy z Niemcami (zjazd z autostrady nr 74 Użin lub nr 80 Kninice )

Napisz co myślisz:
© mail: admin na pulk12.pl