Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Śrem, popiersie Józefa Wybickiego

Śrem jest wielkopolskim miastem znajdującym się 30km na południe od Poznania. Pod administracyjną jurysdykcję Śremu podporządkowane są (i były) Manieczki - miejscowość, w której zlokalizowane były dobra Józefa Wybickiego.

Wybicki często bywał w Śremie. 6 sieprnia 1791 roku podpisał tam akt, za sprawą którego wstępował w stan mieszczański. Wydarzenie to zostało upamiętnione obeliskiem. Znajduje się on przed ratuszem miejskim (Plac 20 Października 1).
Poniżej pochodzące z Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:JozefWybickiSrem1791.jpg&filetimestamp=20101204211548) zdjęcie wspomnianego aktu podpisanego przez Józefa Wybickiego oraz galeria prezentująca obecny wygląd popiersia.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Napisz co myślisz:
© mail: admin na pulk12.pl