Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Pomnik gen. Romana Anrepa

Jadąc z Morąga do Miłakowa drogą 528, dwieście metrów za wsią Plebania Wólka, po lewej stronie szosy znajduje się interesujący pomnik. Stojący pod samotną, okaleczoną brzozą murowany obelisk ma na swym froncie zamontowaną żeliwną tablicę z niemieckim i rosyjskim napisem.

Głosi on:
DEM
KAISERL.-RUSS. GENERAL-LIEUT.
REINHOLD von ANREP,
HIER GEFALLEN
AM 13TEN JANUAR 1807.
BEI DER VERFOLGUNG
DER FEINDLICHEN ARMEE.

генералъ лейтенантъ
Романъ Карловичь  
Анрепъ
при пресъдованiи
непрiиятеля  палъ
13го января 1807го года.

Co w przełożeniu na polski oznacza, iż w tym miejscu, 13 stycznia 1807 roku (25 stycznia wg. kalendarza gregoriańskiego) zginął generał Roman von Anrep podczas ścigania nieprzyjaciela.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • wiekxx

Kim był generał-porucznik Reinchold von Anrep?
Sławomir Skowronek i Janusz Jasiński w swojej książce "Wschodniopruskie Kampanie Napoleona" (wyd. LITTERA, Olsztyn 2007, ISBN 978-83-89775-08-5, s. 255) pisze, iż ród Anrepów "...wywodził się z Westfalii, z czasem osiedlił się w Estonii. Jeden z jego członków był w XVI stuleciu szwedzkim feldmarszałkiem; inni w późniejszych okresach służyli w wojsku francuskim i pruskim. Reinhold von Anrep, generał carski, przeprawiwszy się na okrętach floty admirała Fiodora Uszakowa, brał udział w wojnie na Morzu Jońskim, następnie odbierał Francuzom Neapol (1801). Bił się pod Austerlitz (1805); pod koniec 1806 roku widzimy go na Białostocczyźnie, a na początku 1807 roku pod rozkazami Benningsena w Prusach Wschodnich".

Jakie były okoliczności śmierci generała?
Pomnik sugeruje, iż miało to miejsce podczas pościgu za nieprzyjacielem. W rzeczywistości było inaczej. Tamtego dnia wywiązała się bitwa między siłami dowodzonymi przez generała Markowa, a korpusem marszałka Bernadotta. Gdy początkowo wyrównany bój zaczął być wygrywany przez Francuzów, za sprawą atakującego rosyjskie prawe skrzydło gen. Duponta, Rosjanie rozpoczęli odwrót w stronę Miłakowa. Dowódcą carskiej ariergardy został gen. Anrep. Wyjechał on na pierwszą linię w celu rozpoznania sytuacji i wówczas otrzymał śmiertelny postrzał w głowę.

Jak powstał pomnik?
Został wzniesiony za sprawą syna poległego generała - Józefa von Anrepa (również generała) - w 1852 roku. Po śmierci Józefa pomnik pozbawiony opieki niszczał, aż do 1906 i 1936 roku, kiedy go odnowiono jednocześnie nieco zmieniając jego wygląd (min. skrócono). Pomnik przetrwał radziecką ofensywę w 1945 roku, a śladem tamtych dni są przestrzeliny w metalowej tablicy. Czasy powojenne ponownie nie były łaskawe dla tej morąskiej pamiątki czasów napoleońskich. Ostatnie odnowienie pomnika miało miejsce w 2003 roku. Jeszcze niedawno przy pomniku stały postarzałe wierzby widoczne na czarno białym zdjęciu przedstawiającym miejsce w początkach XX wieku. Dziś, jak widać na reszcie zdjęć, pozostało jedno, samotne drzewo, a sam pomnik prezentuje stan rokujący dobrze dla jego kondycji przez co najmniej kilka następnych lat (prócz zdjęć samego pomnika, znajdują się w galerii zdjęcia prezentujące pole bitwy pod Morągiem wraz z widokiem w kierunku miasta, skąd prawdopodobnie padł zabójczy karabinowy wystrzał)

Napisz co myślisz:
© mail: admin na pulk12.pl