Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Genua

Zbiory genueńskich muzeów...

Pośród niezliczonej liczby eksponatów genueńskich muzeów miłośnik historii odnajdzie również napoleońskie pamiątki. W roku 1800 przez kilka miesięcy bronił się tutaj francuski garnizon pod dowództwem Masseny i Soulta odpierając ataki austriackiej piechoty oraz brytyjskich okrętów. W 1805 Republika Liguryjska (ustanowiona przez Bonapartego w 1797) zostaje włączona do Francji; zajęta w 1814 przez oddziały sprzymierzonych, w 1815 przechodzi pod władanie Królestwa Sardynii.

Wizytówką miasta jest dawna Strada Nuova – obecnie via Garibaldi – przy której znajdują się dawne siedziby najznamienitszych rodów arystokratycznych miasta; ich wnętrza to prawdziwe świątynie sztuki. Idąc od zachodniego krańca ulicy napotykamy najpierw Palazzo Bianco i przyległy do niego Palazzo Tursi; w tym ostatnim mieszczą się m.in. zbiory numizmatyczne, pośród których odnajdziemy medale z podobizną Napoleona; na jednym z nich wyryto nazwy 89 bitew epopei napoleońskiej. Po drugiej stronie ulicy dominuje czerwona fasada Palazzo Rosso. W początkach XIXw. jego właścicielką była księżna Anna Pieri Brignole-Sale - w 1805 w tymże pałacu (min. dzięki jej staraniom) podpisano akt włączenia Genui do Francji; od 1807 była częstym gościem na dworze w Paryżu; jej przywiązanie do sprawy Bonapartego zaowocowało w 1810 roku tytułem hrabiny Cesarstwa – tenże dokument z własnoręcznym podpisem Napoleona możemy oglądać w jednej z gablot. Księżna Brignole należała do dworu Marii Luizy, towarzysząc również cesarzowej po jej wyjeździe do Wiednia w 1814 (będąc orędowniczką połączenia się cesarskiej pary na Elbie). Tam też zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach wiosną 1815 roku.

 
© mail: admin na pulk12.pl