Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

"Marengo 1800", "Wagram 1809" - Sławomir Leśniewski

Seria Historycznych Bitew wydawnictwa Bellona jest większości miłośników historii dobrze znana. Każdy tom tej dużej serii podejmuje temat jakiegoś starcia, które z tych czy innych przyczyn zapisało się wyraźnymi zgłoskami na kartach przeszłości. Dwie książki należące do tej serii napisał pan Sławomir Leśniewski, a są to "Marengo 1800" i "Wagram 1809". Pozycje te uważam za godne uwagi. Ich autor z pisarską lekkością wprowadza czytelnika w problematykę dwóch wojen napoleońskich. Książki nie skupiają się tylko i wyłącznie na opisie bitew. Są to krótkie monografie całych kampanii, które doprowadziły do finalnych zderzeń wrogich armii w tytułowych miejscach, a także krótkie charakterystyki armii jaką dysponował i którą kształtował Bonaparte. Sławomir Leśniewski potrafi zainteresować czytelnika. Swój wywód prowadzi w dynamiczny sposób, nie pomijając jednak ważnych informacji, które pozornie mogły by się wydawać nieistotne. Umiejętność przeplatania głównego wątku  krótkimi dygresjami nadaje całości kolorytu i zachęca do bardziej szczegółowego zapoznawania się z tematem. Mała ilość literatury i dokumentów o Epoce z jaką miałem czas się zapoznać oraz ogromne bogactwo wydarzeń jakie można badać sprawiły, że nie jestem ekspertem wiedzącym wiele o dwóch poruszonych przez Leśniewskiego kampaniach. Trudno mi zatem odnieść się do poziomu merytorycznego. Daje się jednak zauważyć, że autor w dużej mierze opiera się na pracach takich badaczy epoki i wojskowości jak Kukiel, Cugnac, Manfred, Thiry, Thiers, Pachoński i inni. W bibliografii do książek znajdziemy wiele opracowań i źródeł takich jak pamiętniki i wspomnienia, praktycznie wcale zaś informacji o oryginalnych i oficjalnych dokumentach z epoki, z jakimi autor mógł się zapoznać.
Ogólne wrażenia jakie pozostawiły te dwie pozycje są bardzo pozytywne. Książki znakomicie sprawdzają się jako krótkie i spójne kompendia dotyczące wybranych wydarzeń, po które zawsze warto sięgnąć - by przypomnieć sobie fakty, czy też by czerpać przyjemność z interesującej i wciągającej narracji pana Sławomira.
© mail: admin na pulk12.pl