Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

„Cesarski poker” - Waldemar Łysiak

„Cesarski poker” przedstawia rozgrywkę polityczną, jaka miała miejsce między Cesarzem Francuzów Napoleonem Bonaparte, a Wszechcarem Rosji Aleksandrem Pawłowiczem.

Autor wykazuje się niezwykłą znajomością historii co sprawia, że nawet czytelnik znający dobrze dzieje tamtych lat, może spodziewać się zaskakujących szczegółów tej niezwykłej konfrontacji. Powieść  (pomimo znajomości zakończenia) czyta się jak najlepszy kryminał, który pociąga możliwością śledzenia rozwoju kolejnych, zazębiających się wątków, układając zdarzenia – decyzje i ich konsekwencje – w logicznie zbudowaną całość. Łysiak jest wytrawnym pisarzem, jego kunszt zaspokaja potrzebę obcowania z pięknem języka polskiego, każde zdanie jest „nasycone”. Nie będąc czytadłem „lekkim”, „Cesarski poker” nie jest książką trudną w odbiorze, wręcz przeciwnie. Pasja Autora udziela się czytelnikowi, a jego subiektywność nadaje klimat powieści. Co więcej, Pisarz podejmuje polemikę z historykami, mówi o faktach, ale nie zapomina o zaledwie przesłankach, pozostawiając sobie i odbiorcy możliwość samodzielnej oceny faktów, nie zadawalając się gotowcem podanym na tacy przez „znawców”.

Książka jest niezwykle przyjemna, pełna anegdot, a postaci zarysowane w niej urzekająco rzeczywiste, nie wolne od wad – aktorzy na sznurkach kapryśnej Fortuny.

Szczerze polecam.

(recenzent - Ola)

Napisz co myślisz:
© mail: admin na pulk12.pl