Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Pieśni

Marsz kpt Załuskiego dla Polaków wracających z Hiszpanii w 1812

Żołnierze Napoleona,
Polskich ojców, polskie syny,
Pójdziemy z ojczyzny łona
Zbierać zwycięztwa wawrzyny!

Czujmy wielkość przeznaczenia,
Jakie nam niebo zesłało,
A pewni Polski zbawienia,
Walczyć za nią idźmy śmiało!

Szczęśliwy! kto śmiercią chwały
Legł, gdzie Tag lub Dunaj płyną,
Szczęśliwszemu niebo dało
Poledz nad Dnieprem, lub Dźwiną!

Dniu radośny! dniu szczęśliwy!
Gdy utęsknione źrenice
Ujrzą pierwsze polskie niwy,
I święte kraju granice!

Witaj! ziemi o ulubiona,
Serc naszych przedmiocie drogi!
Witajcie! Polskie znamiona
I ojcowskich domów progi!

Przyjmujcie nas, siostry! matki!
Przyjmujcie bracia życzliwi!
Weselcie się młode dziatki!
Błogosławcie nas sędziwi!

A wy towarzysze broni,
Sławni krajowym orężem!
Dajcie rękę naszej dłóni,
Pójdziem razem i zwyciężym!

Jednym zagrzany zapałem,
Jednym podźwignieni losem,
Jedni duszą, jedni ciałem,
Wykrzyknijmy jednym głosem:

Żołnierze Napoleona,
Polskich ojców, polskie syny,
Pójdziemy z ojczyzny łona
Wygnać hydne Moskwiciny!!

Napisz co myślisz:
© mail: admin na pulk12.pl