Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Grób Józefa Wybickiego w Brodnicy

Żadnemu Polakowi nie trzeba przybliżać postaci Józefa Wybickiego. Bohater narodowy, uczestnik wszystkich najważniejszych dla Kraju wydarzeń przełomu XVIII i XIX wieku. Nie każdy jednak wie, że autor "Mazurka Dąbrowskiego" ma dwa groby.

Po nagłej śmierci 10 marca 1822 w domu w Manieczkach, pochowano go w odległej o 5 kilometrów Brodnicy. Mogiła Wybickiego ulokowana była za drewnianym kościołem z końca XVI wieku (patrz: http://www.brodnica.archpoznan.org.pl/h2.htm). Kościół z czasów pogrzebu Wybickiego nie przetrwał do dnia dzisiejszego. Spłonął. Odbudowano go pod koniec lat sześćdziesiątych XIX wieku, wtedy to przybrał kształt w jakim możemy go oglądać obecnie. Wg niepotwierdzonych źródeł, w mogile do której złożono Józefa Wybickiego, od 1812 roku leżał jego syn Łukasz.
Gdy Polska odzyskała niepodległość, dzięki inicjatywie księdza Bolesława Kościelskiego popartej przez Heliodora Święcickiego, zawiązał się Komitet Budowy Grobów Zasłużonych, którego celem było stworzenie panteonu ludzi najbardziej zasłużonych dla Wielkopolski. Cel został osiągnięty. W wyniku działalności Komitetu, w 1923 roku ekshumowano ciało Wybickiego i przeniesiono je do kościoła pw św. Wojciecha (http://www.swietywojciech.archpoznan.org.pl/ - zakładka w menu: "Krypta").
Brodnicki grób nie został jednak zlikwidowany. Istnieje do dziś. Pomimo powolnego procesu niszczenia sarkofag zachował elemnty ozdobne i napis na płycie nagrobnej:
"Józef Wybicki
Konfederat barski
Legionista
Senator Wojewoda
* 1747 + 1822"

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Napisz co myślisz:
© mail: admin na pulk12.pl