Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Odsłonięcie pomnika poległych żołnierzy Wielkiej Armii w Zalewie

25 września 2010 w Zalewie miało miejsce ważne wydarzenie. Dokonano odsłonięcia pomnika - tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy Wielkiej Armii, zmarłych w kampanii 1807 roku na terenie miasta.
Nasz Pułk został zaszczycony przez organizatorów zaproszeniem do uświetnienia dnia poprzez nadanie mu epokowego kolorytu.

Uroczystość wydarzenia przebiegała wg następującego harmonogramu:

1. Przywitanie gości przez panią burmistrz Irenę Piechotę w Parku Miejskim.
2. Słowo wstępne wygłoszone przez panią prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej Krystynę Kacprzak
3. Wykład historyka i archeologa Łukasz Szczepański na temat wydarzeń, które miały miejsce 200 lat temu na terenie Warmii, Mazur, w szczególności okolic Zalewa
4. Inscenizacja w wykonaniu młodzież z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie pod kierownictwem Pani Wioletty Żołądkiewicz
5. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika
6. Pokaz musztry w naszym wykonaniu
7. Poczęstunek dla wszystkich gości

Inscenizacja, którą zalewska młodzież uświetniła uroczystość była aktorską interpretacją wiersza Christiana von Zedlitza pt. "Rewia nocna":

"Na krótko przed samą północą
Zrywa się dobosz z mogiły
I pole szparko obchodzi
Werblując ze wszystkiej siły...

Piszczele rak walą w bęben.
Az dudni skóra stężała.
Nigdy tak dziwna pobudka
Przed żadną rewią nie grała.

Od wrblów tych przeraźliwych,
Lecących grzmotem po błoni,
Budzą się w grobach kurchannych
Wąsale wszelakiej broni.

I ci, co w śniegach północy
Zastygli zwolna na wieki,
I ci, co leżą w spiekocie
Auzońskiej ziemi dalekiej.

I ci, których muły nilowe
Grzebały bezładną rzeszą -
Zrywają się i za oręż
Chwyciwszy, na apel spieszą.

Na króyko przed samą północą
Zrywa się trębacz z mogiły
I wcwał pole całe objeżdża
I trąbi ze wszystkiej siły.

Tedy na lotnych rumakach
Jadą szwadrony z kopyta:
Konnica krwią obryzgana,
Kurzem bitewnym okryta.

Szczerzą się białe czerepy
Pod lśniącą blachą kaszkietów,
Kurczowo ściskają szable
Kościane palce szkieletów...

Zaś z uderzeniem północy
Sam wódz powstaje z mogiły:
Jedzie powoli, złociste
Eskorty go wkrąg otoczyły.

Kapelusz czarny na głowie,
Błysk orli w monarszym oku,
Płaszcz szary wdziany na mundur,
Szpadka przylega do boku.

Wielka, srebrzysta poświata
Przez chmur przelewa się strzępy.
Naczelnik w szarej kapocie
Lustruje wojsk swych zastępy.

Szeregi broń prezentują...
Łamią się - stają znów w szyku -
Poczem z muzyką na czele
Płynie marsz armii bez liku.

Marszałków i generałów
Krąg wodza otoczył i słucha.
Wódz najbliższemu z nich cicho
Rzekł wyraz jeden do ucha.

Słowo z ust do ust przelata,
Obiega calutkie pole:
Na hasło wyzwawcze: "Francja",
"Waterloo" zabrzmią parole.

Taka jest rewia ogromna,
Która w świetlistej przestrzeni
Odprawia Cezar umarły
W krainie duchów i cieni.
" (tłumaczenie: Cz. Jankowski)


Na tablicy zdobiącej park w Zalewie oprócz wykutej treści odnajdujemy także wizerunek francuskiego dobosza. Jest to postać zaczeprnięta z obrazu Denisa Augusta Marii Raffeta pt "Pobudka":

Reprezentacja Pułku stanęła na wysokości zadania z honorem pełniąc wartę przy pamiątkowej tablicy oraz prezentując podstawy obrotów i robienia bronią.
Cała uroczystość napełniła nas radością i uznaniem dla inicjatorów postawienia pomnika. Żywimy nadzieję, że podobne inicjatywy, nie tylko w wykonaniu zalewian, będą coraz częstsze.

Poniżej zdjęcie artykułu - relacji, jaka pojawiła się w lokalnej Gazecie Morąskiej w kilka dni po odsłonięciu pomnika:

Podsumowując całą imprezę, bardzo serdecznie chcemy podziękować panu Mirosławowi Mastalerzowi, który dał nam dowody słynnej polskiej gościnności spontanicznie zapraszając nas do swego domu na pyszny poczęstunek. Mamy nadzieję, że tak serdecznie rozpoczęta znajomość rozwinie się w przyszłości w następne wspólne spotkania i inicjatywy!

Nasze zdjęcia z uroczystości w Zalewie można obejrzeć pod adresem: http://picasaweb.google.com/pulk12piechoty/20100925OdsOniecieTablicyWZalewie

Napisz co myślisz:




© mail: admin na pulk12.pl