Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Zaplecze Logistyczne

 Stan osobowy:

1 chirurg 1-wszej klasy,

7 żołnierzy,

1 kronikarz,

5 markietanek

Oficerowie


Szef Lazaretu,

Chirurg I. Klasy - Wiktor

Noszowi

Świerszczyk

Władek

Szymon

Rafał

Malarz

Antek

Mikołaj

Cywile

Robert Kronikarz

Markietanki / Arystokratki

Basia

Marcelina

Ewa

Patty

Dorota

Napisz co myślisz:
© mail: admin na pulk12.pl