Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Regulamin Musztry dla Piechoty Woyska Polskiego, rok 1807

REGULAMEN
MUSZTRY
DLA PIECHOTY
W O Y S K A
Polskiego,
PRZEŁOZONY.
Z FRANCUZKIEGO
NA POLSKIE.

WYDRUKOWANE
Na Jasney-Górze.
Roku Pańskiego 1807

 

 Regulamin przepisany z reprodukcji wykonanej w Warszawie w 2002 roku. Regulamin został przepisany z zachowaniem gramatyki i składni oryginału. Zamianie na znaki współczesne uległy wszelkie ligatury i układ tekstu (dla ułatwienia prezentacji w formacie html).

 
© mail: admin na pulk12.pl