Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Regulamin Musztry dla Piechoty Woyska Polskiego, rok 1807 - Ogień przeciw kawalerii

OGIEN SZEREGAMI

PRZECIW KAWALERYI.

Może bydź uskuteczniony batalionem, polbatalionem lub dywizyą, trzeci  szereg zaczyna potym drugi a potym pierwszy Kom. i S. B. zakommenderuią:

1mo. Ognia szeregami i batalionami.

2do. Zaczynay.

Szefowie batalionow powtórzywszy pierwszą Kommendę zakomenderuią:    1mo. Batalion Tuy. 2do Trzeci szereg 3tio Cel. 4to pal. 5to. Drugi szereg 6to. Cel. 7mo. Pal. 8mo. Pierwszszy szereg. 9no. Cel 10mo. Pal.

Na pierwszą kommendę Szefów batalionu, trzy szeregi staną iak do Ton, tuy, z tą różnicą, że trzeci szereg poł stopy na prawo posunie się.
Skoro trzy szeregi wystrzelą, ieżeli Generał nie każe uderzyć Werbel, Szefowie batalionow każą kontynuować ogień szeregami.
Ogień szeregami i połbatalionami kommenderowany będzie przez dwóch Naystarszych Kapitanów, ieden na prawym a drugi na lewym skrzydle batalionu.
Ogień dywizyami także przez Kapitana kommenderowanym będzie uważać nadewszystko należy, ażeby Officerowie nie kommenderowali w przód Cel, poki popzedniczy oddział Broni do nabiiania nie weźmie, a ogień idzie zawsze przez Numera nie parzyste.

Jeżeli Generał chce postawić się w stanie Obrony przeciw Kawaleryi zakommenderuie:

1mo. Ogień szeregami - Batalionami,

2do. Nadstawcie Bagnety.

Szefowie Batalionow powtórzywszy pierwszą kommendę zakommenderuią:

1mo. Batalion - Tuy.

2do. Nadstawcie Bagnety.

Na pierwszą Komendę trzy szeregi zrobią iak do Tuy, a na drugą Nadstawią Bagnety, nie ruszaiąc się z mieysca oprocz trzeciego szeregu, który posunie ciało naprzód, tak aby Broń iego przed pierwszy szereg wychodziła w tey pozycyi może Generał kommenderować, ogień szeregami poiedyńczo lub razem, i posunąć swoie Woysko naprzód i wziąć Broń na ramię.

Jeżeli zechce naprzykład zakommenderować: ognia szeregami zakommenderuie:

1mo. Ognia batalionami i szeregami.

2do. Zaczynay.

Pierwsze kommenderowanie powtorzone przez Szefów batalionow będzie służyć za ostrzeżenie dla trzech szeregów. W ten czas każdy Żołnierz ściągnie rękę na Cyngiel i ogień poydzie iak wyżey przepisano z tą różnicą, że daley nabiiać nie będzie ale trzymać ma bagnet nadstawiony.

Jeżeli Generał chce aby trzy szeregi wystrzeliły razem, zakommenderuie:

1mo Ognia Batalionami:

Pierwsza Kommenda powtorzona od Szefów Batalionu, służyć będzie za ostrzeżenie, aby palce postawie na Cynglu, potym Szefowie Batalionow Zakommenderuią:

Batalion - Ognia.

Na tę kommendę trzy szeregi wystrzelą razem trzymaiąc Broń mocno opartą o biodra, Jeżeli Generał chce posunąć się na przód, zakommenderuie:

1mo. Regiment, lub Batalion naprzód podwoyny krok.

2do. Marsz.

Cała Linia ruszy się naprzód z nadstawionym bagnetem, Żołnierze cisnąć się powinni w kupę nieprzeszkadzaiąc ieden drugiemu.

Jeżeli Generał chce zatrzymać linią zakommenderuie Regiment lub Batalion, 1mo. Stoy 2do. Nabiiay, Gdy się Broń nabiie Szefowie urownaią swoie Bataliony.

Lepiey iest używać ognia szeregami iak Batalionami.

 
© mail: admin na pulk12.pl