Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Stanisław Przystański:

Po bitwie jeneńskiej Napoleon polecił generałowi Dąbrowskiemu tworzenie polskich formacji wojskowych z poborowych zamieszkujących podbijane ziemie pruskie. Generał, 14 XI 1806 r., przedłożył Cesarzowi ...
Przepis ten Musztry i Obrotów dla Piechoty Woyska Xięstwa Warszawskiego poprawiony i powiększony, przedukować kazawszy za prawidło dla całey Piechoty podaię, i aby natychmiat był w Połkach wprowadzony, ...
Krasnystaw – małe miasto w województwie lubelskim. Tu właśnie kresu swego żywota dokonał i tu spoczął Stanisław Przystański  ...© mail: admin na pulk12.pl