Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

obroty:

Poniżej zbiór podstawowych komend jakie każdy fizylier pownien opanować.
Przepis ten Musztry i Obrotów dla Piechoty Woyska Xięstwa Warszawskiego poprawiony i powiększony, przedukować kazawszy za prawidło dla całey Piechoty podaię, i aby natychmiat był w Połkach wprowadzony, ...
REGULAMEN MUSZTRY DLA PIECHOTY W O Y S K A Polskiego, PRZEŁOZONY. Z FRANCUZKIEGO NA POLSKIE. WYDRUKOWANE Na Jasney-Górze. Roku Pańskiego 1807    Regulamin przepisany z reprodukcji wykonanej ...© mail: admin na pulk12.pl